bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach


Podstawa prawna funkcjonowania BIP

  • art. 61 Konstytucji RP
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
    (Dz.U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) - dalej: u.d.i.p.ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz.68)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. poz.94)ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U.poz.361)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasobu informacyjneg przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U.poz.491)

AktualnościOpublikował: Marek Magierowski
Publikacja dnia: 23.10.2015
Podpisał: Dyrekcja Szkoły
Dokument z dnia: 09.04.2014
Dokument oglądany razy: 40 263